whatsapp
Printcolic hecht veel belang aan je privacy. Daarom willen we uitgebreid en correct toelichten wat Printcolic doet én niet doet. Alle persoonsgegevens worden, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 'GDPR', verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening (waaronder nieuwsbrieven) online te realiseren. Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk door een beperkt aantal aangeduide medewerkers van Printcolic en worden nooit doorgegeven aan derden.

Welke persoonsgegevens?
We verzamelen data die je ons vrijwillig verstrekt, zoals naam en e-mailadres, door deze in te vullen of je account te linken aan Printcolic.be. Je e-mailadres kan gelinkt worden aan informatie die je zelf publiek beschikbaar stelt, zoals van Facebook, Twitter of LinkedIn. Wanneer je met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, je e-mailadres en de antwoorden bewaren. We kunnen ook elk bericht of gebruikersinformatie bewaren die je ons zendt via Printcolic.be. Daarnaast kunnen ook interacties worden geregistreerd die je met Printcolic hebt via sociale netwerken. 

Wat doet Printcolic expliciet niet?
Printcolic verbindt er zich toe om géén commerciële of andere databanken van persoonsgegevens aan te kopen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van data die personen op vrijwillige basis verstrekken, door zowel fysieke als digitale contacten. Printcolic bewaart geen gegevens van personen onder de 13 jaar. Je persoons-gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Recht op toegang en verwijdering
Volgens de voornoemde wet van 8 december 1992 heb je steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via Printcolic, Sint-Gummarusstraat 23 / Antwerpen / Belgium of per e-mail info@Printcolic.be.

MaviKavun
Printcolic maakt gebruik van het platform MaviKavun voor de organisatie van haar databank en website. 

Cookies
Ter uitvoering van de website maakt Printcolic gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van Printcolic naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Printcolic teruggestuurd wordt. Een cookie kan geen virussen verspreiden. Printcolic zal geen cookies plaatsen zonder jouw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door jou verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

Google Analytics
Printcolic verzamelt automatisch gegenereerde, geanonimiseerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van Printcolic.be met het platform Google Analytics, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt.

Google Analytics stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van Persoonsgegevens.

© 2016 Printcolic. All Rights Reserved.